Asociația Calea spre Acces vă urează:     "Bine aţi venit !"
x

Asociația Calea spre Acces are ca principale obiective următoarele:

* Adaptarea clădirilor civile și a spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilităţi;

* Promovarea participării neîngrădite la viaţa socială a persoanelor cu dizabilităţi;

* Promovarea conceptului de viaţă independentă a persoanelor cu dizabilităţi în societate.

ActivitĂŢI

* Pentru realizarea scopului și obiectivelor, Asociația Calea spre Acces își propune realizarea următoarelor activități:

* Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități;

* Accesibilizarea spaţiului fizic la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități conform prevederilor legale prin diferite lucrări de construcții și reamenajări în regim propriu sau în parteneriat cu persoane fizice, autorități centrale și locale sau societăți comerciale;

* Dezvoltarea de programe privind integrarea persoanelor cu dizabilități în societate în parteneriat cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice de drept privat, din țară și străinătate;

* Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de măsuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

* Orice alte activități permise de lege, potrivit scopului și obiectivelor Asociației.

* Mai multe detalii despre activităţile noastre găsiţi în secţiunile siteului.

NOUTATI

• Legea 448-2006-Audio Video

x

Punem la dispoziție Legea nr. 448/2006, republicată*), privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în VARIANTA AUDIO-VIDEO

>>> mai multe detalii...

• CV-ul și scrisoarea de intenție

x

Cum să îți scrii CV-ul și scrisoarea de intenție, pentru a obține un loc de muncă ca persoană cu dizabilități.

>>> mai multe detalii...