Despre noi

- Asociația Calea spre Acces are ca principale obiective următoarele:

* Adaptarea clădirilor civile și a spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilităţi;

* Promovarea participării neîngrădite la viaţa socială a persoanelor cu dizabilităţi;

* Promovarea conceptului de viaţă independentă a persoanelor cu dizabilităţi în societate.

 

ActivitĂŢI

* Pentru realizarea scopului și obiectivelor, Asociația Calea spre Acces își propune realizarea următoarelor activități:

* Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități;

* Accesibilizarea spaţiului fizic la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități conform prevederilor legale prin diferite lucrări de construcții și reamenajări în regim propriu sau în parteneriat cu persoane fizice, autorități centrale și locale sau societăți comerciale;

* Dezvoltarea de programe privind integrarea persoanelor cu dizabilități în societate în parteneriat cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice de drept privat, din țară și străinătate;

* Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de măsuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

* Orice alte activități permise de lege, potrivit scopului și obiectivelor Asociației.

* Cerere de inscriere in Asociatie (>>Click aici<<)