Membri

- Conform Statutului Asociației Calea spre Acces:

ART. 9. Membrii. Dobândirea calității de membru și excluderea.

(1) Asociația Calea spre Acces este compusă din totalitatea membrilor săi, respectiv persoanele care au fondat Asociația și/sau au aderat ulterior la aceasta. Prin prezentul Statut se instituie următoarele categorii de membri asociați:

a) Membri fondatori;

b) Membri;

c) Susținători/colaboratori voluntari, fără drept de vot;

d) Membri de onoare, fără drept de vot.

(2) Poate deveni membru al Asociației Calea spre Acces orice persoană care aderă la scopul și obiectivele Asociației, are o reputație bună în profesiunea sa și în societate și care depune o adeziune scrisă în acest sens.

(3) Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Președintele Asociației, cu consultarea Consiliului Director.

(4) Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director, persoanelor care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației.

(5) Orice membru se poate retrage din Asociație printr-o înștiințare scrisă transmisă Consiliului Director.

(6) Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director cu majoritate simplă, la propunerea motivată a unuia din membrii Consiliului.

 

* Cerere de inscriere in Asociatie (>>Click aici<<)

 

Prenume Nume: ..
Data naşterii: ...
Funcţia: Membru
E-mail: ..
Telefon: ...

 

+  mai multe detalii...