Legea 448 / 2006 Audio-Video

* Asociația Calea spre Acces a demarat acest proiect pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la legislație.

* Punem la dispoziție Legea nr. 448/2006, republicată*), privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în VARIANTA AUDIO-VIDEO

(Lege Actualizată până la 01.02.2018)

Legea cuprinde 10 capitole:

• Capitolul 1 - Dispoziţii generale, definiţii şi principii

• Capitolul 2 - Drepturile persoanelor cu handicap

• Capitolul 3 - Servicii şi prestaţii sociale

• Capitolul 4 - Accesibilitate

• Capitolul 5 - Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă

• Capitolul 6 - Încadrarea în grad de handicap

• Capitolul 7 - Parteneriate

• Capitolul 8 - Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap

• Capitolul 9 - Răspunderea juridică

• Capitolul 10 - Dispoziţii tranzitorii şi finale